Posted in ՍԵՄԻՆԱՐ-ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

Դաստիարակների սեմինար

Ծրագրում՝

14:00-14:30. մարզական պարապմունք.Պատասխանատու`Հայկուհի Հովհաննիսյան

14:30-15:00.Տեխնոլոգիա. Պատասխանատու`Զառա Ոսկանյան

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s