Posted in Դաստիարակների վերապատրաստւմ

《Ավարտական նախագիծը՝ Աշտարակում համայնքային ծես》նախագծի երկրորդ փուլը. օր առաջին

20180219_102653
Այսօր վերապատրաստվողների մի խումբ այցելեց քոլեջ֊պարտեզ։ Ծանոթացանք մեր նոր ընկերների հետ <<բարև ես..>>  խաղացինք,երգեցինք։ Ակլատիզի հետ խաղացինք 《չիկ֊չիկ》խաղը։Հաճելի օր ստացվեց։
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s