Posted in Դաստիարակների վերապատրաստւմ

《Ավարտական նախագիծը՝ Աշտարակում համայնքային ծես》նախագծի երկրորդ փուլը. օր չորրորդ

Այսօր ընկեր Սիրանը մեզ համար պատմեց <<Ճամփորդներ>> հեքիաթը: Ռոդարիական օղակներով խաղ խաղացինք, <<Մամի-մամի>> խաղացինք, Պսակ-պսակը երգեցինք: Շատ  հագեցած օր ունեցանք:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s