Posted in Ծես

Ուրախ զատիկներ

Այսօր Լիլիթ Ավագյանի և  երեխաների հետ միասին թղթից զատիկներ պատրաստեցինք: Խոսեցինք զատիկի մասին, նրանք մեծ ոգևորությամբ պատմեցին իրենց իմացածը: Վերջում զատիկները փակցրեցինք սենյակի պատուհանին:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s