Posted in Ծես

Կարտոֆիլ է թե՞ ձվիկ

20180305_123324

Այսօր շատ հետքրքիր ձվիկներ արտատպեցինք՝ կարտոֆիլի օգնությամբ։ Գեղեցիկ է ստացվել չէ՞

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s