Posted in Ֆիլմեր

Mimi ֆիլմի նկարահանումները…

IMG_0633[1]
Mimi ֆիլմի վերջնական նկարահանումները ավարտվեցին: Կրկին շնորհակալ ենք՝ Արսեն Ասլանյանին  2-4 տարեկաններին այսպիսի հնարավորություն ընձեռելու համար:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s