Posted in Դաստիարակների վերապատրաստւմ

Ինչխ լավ է էստեղ

20180322_103650
Այսօր էլ, ինչպես երեկ մեր օրը շատ լավ անցավ։ Զատկին ընդհառաջ մեր իսկ ձևավորած ձվիկներով զարդարեցինք մեր ծառը։ Մեզ օգնեցինք մեր նոր ընկերներ Ջուլիետան ու ընկեր Օֆելյան։ Հետո երգեցինք ու անցանք խաղերին։ Խաղացինք զատկական մի քանի խաղ։

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s