Posted in Պարտեզ՝ ընտանիքում

Ձու դատարկոցի

Շուշին պատրաստվում է Զատիկին: Ձվիկները դատարկեց և այլընտրանքային ձևավորեց նախապես ներկված բրինձով: Վերջում հաշվեց 20հատ ձու է դատարկել: Կեցցես Շուշի

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s