Posted in Պարտեզապուրակային

Խնամում ենք մեր ածիկը

20180328_103256
Շարունակում ենք խնամեր մեր ածիկը, որը ցանել էինք հողի մեջ՝ տիկին Շողիկի հետ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s