Posted in Ֆիլմեր

Շնորհակալ ենք

8CED387F-5A99-40E9-8895-648F0AD7158B

Քոլեջի 2-5 տարեկանների խմբի սան Ալեքսի հայրիկը իր նախաձեռնությամբ ուրբաթ օրը, խմբասենյակի հարթակի գորգը հանել, տարել է քիմմաքրման։ Կիրակի օրը շատ բարեխիղճ ամրացրել է հարթակին։ Շնորհակալություն Էդգար հայրիկին։

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s