Posted in Դաստիարակների վերապատրաստւմ

Վերապատրաստման հերթական շաբաթ

received_1726913830721443Այսօր մեկնարկեց վերապատրաստման հերթական շաբաթը։ Մեզ մոտ Սպիտակ քաղաքից հյուր էր եկել ընկեր Քրիստինեն։ Ծանոթացանք ու անցանք գործի։ Օրը սկսեցինք մարզական խաղով, հետո տիկին Մարինեի հետ երգեցինք։ Հասցրեցինք նույնիսկ խաղալ մեր սիրելի օդապարիկով։ Այդ ամենին մասնակից եղան նաև ընկեր Քրիստինեն ու ընկեր Սյուզին։

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s