Posted in Դաստիարակների վերապատրաստւմ

Մարզական խառնաշփոթ

20180417_112116

Մեր օրն այսօր մարզական էր։ Մի լավ մարզվեցինք, մարզական խաղեր խաղացինք։ Մեզ հյուր եկած ընկեր Քրիստինեին էլ մի լաաաա՜վ տանջեցինք։

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s