Posted in Տարեդարձ

Ջաաաա՜ն տարեդարձ է

Այսօր նշեցինք մեր սիրելի Արայի և Լիզայի տարեդարձը։ Շնորհավորում ենք և ցանկանում ենք, որ մեծանաք ազատ, անկախ Հայաստանում։

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s