Posted in Ես կարողանում եմ ...

Երկրաչափական պատկերներ

IMG_4209

Ընկեր Հայկուշի և իր ուսանողների հետ ամրապնդեցինք երկրաչափական պատկերները և գույները: Փորձեցինք պատկերները ճիշտ տեղում դնել:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s