Posted in Մայիսյան հավաք

Մայիսյան 13-րդ հավաք. 1-ին օր. Բակային խաղեր

20180514_112100
Քոլեջի 2֊5 տարեկանները ամենամյա մայիսյան հավաքը սկսեցին բակային խաղերով։

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s