Posted in Մայիսյան հավաք, Ծես

Մայիսյան 13-րդ հավաք. օր 3-րդ Համբարձման ծես Գովք-Վիճակ

Այսօր նշեցինք Համբարձման ծեսը։ Խմբի աղջիկների հետ կազմեցինք փոքր խումբ, վերցրեցինք «Ծաղկամոր» տիկնիկը և վիճակի սափորը, և այցելեցինք մյուս խմբերը: Երգեցինք գովքի և վիճակի երգեր, փոխարենը ստացանք հյուրասիրություն՝ կոնֆետներ, ծաղիկներ, ձեռագործ իրեր:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s