Posted in Դաստիարակների վերապատրաստւմ

Դաստիարակների վերապատրաստման 5֊րդ փուլի մեկնարկ

Այսօր մեկնարկեց դաստիարակների վերապատրաստման 5֊րդ փուլը։ Մարզական խաղեր խաղացինք, և ինքնաշեն տիկնիկ պատրաստեցինք:

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s